മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ രണ്ടാംഘട്ട പ്രാചാരണങ്ങള്‍ ഇന്ന് തുടങ്ങും

0
തിരുവനന്തപുരം : മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ രണ്ടാംഘട്ട പ്രാചാരണങ്ങള്‍ ഇന്ന് തുടങ്ങും. വീടുകള്‍ കയറി വോട്ട് തേടുന്ന രീതിയിലാണ് രണ്ടാം ഘട്ട പ്രചാരണം. ഇന്ന് എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് പിണറായി വിജയന്റെ  പ്രചാരണം.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.